top of page
Marc van Osch Advocaat

Rijbewijszaken

Van Osch Advocatuur heeft meer dan 12 jaar ervaring met het direct terugvorderen van ingevorderde rijbewijzen vanwege een vermeende snelheidsovertreding of vermeend rijden onder invloed, alsmede met juridische bijstand tijdens een eventueel daarop volgende strafzaak. Ook kan Van Osch Advocatuur u voorbereiden op een onderzoek door het CBR en u helpen met het maken van bezwaar tegen een besluit van het CBR over uw rijbewijs.

Strafrechtelijk gezien geldt dat de Officier van Justitie na invordering van uw rijbewijs 10 dagen de tijd heeft om te besluiten of u uw rijbewijs voorlopig terug krijgt. Krijgt u uw rijbewijs niet terug, dan kan daartegen door Van Osch Advocatuur een klaagschrift worden ingediend, waarin met name op grond van uw persoonlijke omstandigheden wordt uitgelegd waarom u uw rijbewijs voorlopig dient terug te krijgen. Om geen tijd te verliezen kan het klaagschrift ook al direct na invordering worden ingediend. Besluit de Officier van Justitie niet tot teruggave, dan kan Van Osch Advocatuur u bijstaan tijdens de behandeling van het klaagschrift op de rechtbank.
Indien u daarna (maanden later) wordt gedagvaard door de Officier van Justitie om voor de strafrechter te verschijnen, dan kan Van Osch Advocatuur u ook gedurende uw strafzaak bijstaan, zodat de gevolgen van de vermeende snelheidsovertreding of het vermeende rijden onder invloed hopelijk zoveel als mogelijk kunnen worden beperkt.

Wordt uw rijbewijs ingevorderd dan kan de Politie daar ook melding van maken bij het CBR. Het CBR kan het vervolgens nodig vinden om u bijvoorbeeld door een psychiater te laten onderzoeken, zodat vastgesteld kan worden of dat u een alcoholmisbruiker bent. Onderschat dit niet! Dit onderzoek is zo ingericht dat de kans groot is dat u daar zonder voorbereiding niet goed doorheen komt. Heeft de CBR psychiater eenmaal geordeeld dat u een alcoholmisbruiker bent (en dat is al snel het geval) dan kan zomaar uw rijbewijs voor een jaar ongeldig worden verklaard, met alle vervelende gevolgen voor u van dien. Indien u dus wordt geconfronteerd met een dergelijk onderzoek dan is het beter om vooraf contact op te nemen met Van Osch Advocatuur, zodat u het onderzoek goed voorbereid in kunt gaan en de kans op succes aanzienlijk wordt verhoogd. 

bottom of page