top of page
Marc van Osch Advocaat

Goederenrecht

Het goederenrecht maakt onderdeel uit van het vermogensrecht. Het vermogensrecht betreft de rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Hiertoe kan o.a. ook het verbintenissenrecht worden gerekend.

Volgens artikel 3:1 van het Burgerlijk Wetboek vallen alle zaken en vermogensrechten onder het begrip goederen. Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Vermogensrechten kennen een zeer ruime omschrijving. Hieronder vallen bijvoorbeeld het eigendomsrecht, hypotheek, pandrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Hebt u hier vragen over dan bent u bij Van Osch Advocatuur aan het juiste adres.

Ook onderwerpen zoals het eigendomsvoorbehoud en reclamerecht, retentierecht, verjaring, cessie en overdracht en levering van goederen vallen allemaal onder het goederenrecht. Mocht u daar mee te maken krijgen dan is het raadzaam om snel contact op te nemen met Van Osch Advocatuur.

bottom of page