top of page
Marc van Osch Advocaat

Incasso

Van Osch Advocatuur verzorgt de incasso's voor een flink aantal grote en kleine ondernemingen. Hierbij wordt in eerste instantie een krachtig buitengerechtelijk incassotraject ingezet, dat begint met een ingebrekestelling, wordt vervolgd met een sommatiebrief en eindigt met een laatste brief met daarbij een concept dagvaarding of een concept faillissementsaanvraag. Als gevolg daarvan wordt er door de debiteur vaak alsnog betaald of wordt er een betalingsregeling getroffen. Gebeurt dat onverhoopt niet, dan kan er direct worden doorgepakt met het laten betekenen van een dagvaarding of het indienen van een faillissementsaanvraag. Voor het geval de debiteur verstek laat gaan en de vordering niet wordt betwist zijn er vaste prijzen af te spreken, zodat u van te voren precies weet wat de kosten zijn.

 

Ook nadat er een vonnis (executoriale titel) is gehaald en daar niet aan wordt voldaan kan Van Osch Advocatuur u gericht adviseren over de mogelijkheden. Zo kan er met een vonnis (executoriaal) beslag worden gelegd onder bijvoorbeeld de bankrekening, de woning of de auto van de debiteur.

In het geval van een aanzienlijke vordering kan het ook lonen om te onderzoeken of het vooraf leggen van een conservatoir (bewarend) beslag de moeite waard is. Dit beslag wordt dan gelegd voor de gerechtelijke procedure over uw vordering, zodat de debiteur in de tussentijd geen vermogensbestanddelen kan onttrekken.

Kortom: Van Osch Advocatuur heeft meer dan 12 jaar ervaring met het incasseren van allerlei soorten vorderingen. Van groot tot klein, van betwist tot onbetwist en zowel via de buitengerechtelijke als de gerechtelijke weg, inclusief hoger beroep.

Zit u dus met een factuur die maar niet wordt betaald dan gaat Van Osch Advocatuur daar graag mee aan de slag. In dat geval zal er alles aan worden gedaan om uw vordering alsnog te incasseren.

bottom of page