top of page

RECHTSGEBIEDEN

Ondernemingsrecht

 • vennootschapsrecht

 • rechtspersonenrecht

 • aandeelhoudersgeschillen

 • fusies

 • overnames

 • commerciële contracten

 • algemene voorwaarden

 • zekerheden

 • borgtocht

 • pandrecht

Huurrecht

 • huurovereenkomst opstellen

 • huurovereenkomst checken

 • huurovereenkomst beëindigen

 • woonruimte

 • middenstandsbedrijfsruimte

 • overige bedrijfsruimte

 • huur van roerende zaken

 • incasso van huurtermijnen

 • gebreken en herstel

 • achterstallig onderhoud

Verbintenissenrecht

 • contract opstellen

 • contract checken

 • contract beëindigen

 • opzegging

 • opschorting

 • ontbinding

 • wanprestatie / tekortkoming

 • onrechtmatige daad

 • aansprakelijkstelling

 • schadevergoeding

Incasso

 • snel en krachtig incassotraject​

 • lage kosten

 • betalingsregeling

 • procederen

 • conservatoir beslag

 • executoriaal beslag

 • faillissementsaanvraag

 • verhaalsonderzoek

 • betwiste vorderingen

 • voeren van verweer

Goederenrecht

 • eigendom

 • hypotheek

 • pandrecht

 • vruchtgebruik

 • erfdienstbaarheid

 • opstal

 • verjaring

 • vorderingsrechten

 • volmacht

 • bezit, verkrijging en verlies van goederen

Rijbewijszaken

 • snelheidsovertredingen

 • alcohol in het verkeer

 • drugs in het verkeer

 • klaagschrift indienen

 • rijbewijs terugvorderen

 • bijstand tijdens OM-zitting

 • bijstand in strafzaak 

 • bijstand tegen CBR

 • voorbereiding op onderzoek CBR

 • persoonlijke omstandigheden

bottom of page