top of page
Marc van Osch Advocaat

Huurrecht

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Dit betekent dat het een type overeenkomst is die apart is geregeld in de wet, namelijk in Boek 7 (titel 4) van het Burgerlijk Wetboek.

Huur kan zien op verschillende soorten zaken, waaronder roerende en onroerende zaken zaken. De huurobjecten kunnen ook verschillende bestemmingen hebben, zoals woonruimte, winkelruimte of kantoorruimte. Er gelden daarom verschillende huurregimes, die ieder een eigen wettelijke regeling hebben. Deze huurregimes zijn:

  • Huur van roerende zaken.

  • Huur van woonruimte.

  • Huur van middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW).

  • Huur van overige bedrijfsruimte (7:230a BW).

Steeds zal aan de hand van het huurobject (en dus niet aan de hand van de huurovereenkomst) beoordeeld moeten worden welk huurregime geldt (en daarmee welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn).  Van Osch Advocatuur kan u hierbij van dienst zijn.

Van Osch Advocatuur kan u ook helpen bij het opstellen, beoordelen en beëindigen van huurovereenkomsten, alsmede het procederen daarover. Verder kunnen wij u van dienst zijn bij het incasseren van niet betaalde huurtermijnen en discussies over gebreken en herstel.

bottom of page