top of page

DISCLAIMER

Van Osch Advocatuur zet zich in om betrouwbare informatie te verschaffen op deze website en in haar nieuwsberichten. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet of niet meer juist is. Met de verstrekte informatie wordt ook nimmer beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Van Osch Advocatuur aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie op deze website, noch voor schade, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website.

bottom of page